Academia

Detta är min filosofi & teologi avdelning. Det kan vara svårt att dela upp dessa två. Jag ser mig själv primärt som teolog, och anser att filosofi är en del av teologin. Detta skulle kanske många av mina lärare i filosofi bestrida. Men så får det bli. Jag kämpar dessutom med att lära mig koine grekiska. Så det får en egen underavdelning. Kanske kan det hjälpa nån stackare med sina studier framöver.

Teologi

Koine