Reformationsdagen.

LutherReformation betyder förändring. När man reformerar något så ändrar man på något. Förändringar kan vara bra och de kan vara dåliga. De kan vara stora, och de kan vara små. Ibland behövs förändringar när man har slagit in på fel väg. Man behöver vända tillbaka för att hitta rätt väg. Det är en del av det kristna livet att vända om. Det är något som varje troende borde göra, och det är inte så konstigt att kyrkan kan behöva göra det emellanåt.

När Luther spikade upp sina 95 teser var det för att han insåg problemen med avlatshandeln. Det var inget uppseendeväckande i sig att han spikade upp dessa på kyrkporten. Avhandlingar spikas upp även i denna dag.
Luther var inte ute efter en splittring, eller söndring. Han vill öppna för en diskussion för det som han såg som girighet och korruption som gick ut över andligheten i kyrkan. Det som sedan följde var både en världslig såväl som en kyrklig reformation. De kurfurstar som ville ha egen makt, såg möjligheten att frigöra sig från Roms påve såväl som Kejsaren.

Min reflektion för dagen är att många av de som viftar med Luther flagg, eller vill fira reformationen som en sorts manifestation mot katolska kyrkan. Inte vet eller har läst något av Luther? Många som håller av Luther är okunniga kring Luthers syn på bibeln. Hans fruktansvärda antisemitism. Vilken syn han hade på Maria som Theotokos. Osv, osv…

Nu vill jag inte påstå att reformationen skulle varit fel. Och jag vill inte ta något ifrån Luther. Precis som jag skrev ovan så behöver den kristne om och om igen vända om. Jag befinner mig i den Lutherska traditionen, men inser också att den vilar på en katolsk tradition från början. Men vi behöver vara kritiska mot vår egen tradition och kritiskt granska vår tro och vårt liv, varje dag.

Om du viftar finger till den katolska kyrkan för att du tycker din kyrka är så mycket bättre, då tror jag du är ute på farligt vatten. Vänd ditt kritiska öga mot dig själv och din egen tradition först. För risken är stor att ditt eget sammanhang är i behov av reformation. Om nu Jesus uppmanar oss som tror på honom att välsigna de som förföljer oss, och att älska våra fiender. Hur mycket mer borde du då inte älska de som inte är dina fiender.

 

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.