Inte vad, utan hur!

Sitter och funderar som vanligt kring både det ena och det andra. Det blir mer och mer klart för mig att alla politiska påståenden som gör påståenden om frihet, jämlikhet, demokrati, etc. Måste svara på frågan hur detta skall åstadkommas. T o m ondskefulla ideologier har någonstans i sin början alla strävat efter något som uppfattats som gott. Problemet har varit hur detta skulle genomdrivas. Ändamålet har någonstans helgat medlen. Så när någon säger att dom står för frihet, t ex. Så är det läge att ställa frågor som: För vem skall denna frihet gälla. Är det frihet till någonting, eller är det frihet från något. Är det någon annan som för betala för denna frihet, och vad är i så fall priset?

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.