Vem äger Bonhoeffer

Jag har, precis som många andra med mig, läst och uppskattat Bonhoeffers böcker. Det är primärt böckerna ”Efterföljelse” och ”Liv i gemenskap” som dyker upp hos bokhandlarna när man gör en sökning på nätet. Jag har även som föresats att läsa Sanctorum Communio inom kort.
Bonhoeffer är en viktig person för hela kristenheten, eftersom han, precis som Martin Luther King och moder Theresa är mer än människa. Dessa människor fungerar som symboler för det goda. De är ingenting annat än vår tids helgon. För många av oss personifierar de vad det innebär att vara en god kristen. De bevisar att det är möjligt att närma sig bergspredikan, att vara den som Jesus predikade om. Att det är möjligt att vara kristuslik.
När jag ville sätta mig in i vem Bonhoeffer var snubblade jag över Metaxas biografi. Den rullade som talbok i somras. Redan när jag lyssnade på boken insåg jag att Metaxas tecknade en bild som verkade lite väl amerikansk, evangelisk. Detta var dock inget som störde då. Men så trillade jag in på en artikel på Seglora. Där en i triumviratet: Irwing tror jag han heter. Ondgjorde sig över det faktum att Metaxas lade vantarna på Bonhoeffer. Jag har sedan dess sett flera exempel på diskussioner mellan sk. liberala och konservativa, evangelikala om vem som har ”rätten” till Bonhoeffer. Det man strider om är vem som kan använda dessa helgon som galjonsfigurer för sin egen agenda. Och man diskuterar i vilken kyrka som Bonhoeffer skulle ansluta sig till.
Efter att ha funderat kring det här så resonerar jag så här. Om liberala kan lära sig något av Bonhoeffer som leder dem närmare Kristus, som formar dem än mer som honom. Om konservativa läser och lär sig detsamma. Då vore det en framgång för Guds rike. Men om han, Martin Luther King eller moder Theresa bara blir slagträd i en politiskt kyrklig maktkamp så är ingenting vunnet.
Om vi läser in våra egna agendor där vi egentligen borde utmanas och lockas närmare Gud, istället stretar emot för att få våra egna tankebyggnader på plats, så är dessa figurer inte mycket värda. Deras värde ligger i att de, precis som Jesus gjorde i bergspredikan, utmanar oss att bli människor för Guds rike. Människor som utan att kompromissa både är andligt grundade och socialt engagerade. Ingen av de tre jag nämner här var okunniga teologiskt, eller dåligt överlåtna till Guds vilja. Problemet är när man tar bort delar av det som utgjorde de här personligheterna, såväl liberala åsikter som konservativa. Då är det inte längre samma person. Så för min egen del så kommer jag att fortsätta, så,långt jag klara av det. Läsa och låta mig utmanas både till tanke och handling.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.