Kyrkan & välfärden

Det ser ut att blåsa upp till diskussion kring kyrkans roll i välfärden. På Newsmill skriver Göran Greider oroligt om kyrkan som en entreprenör som tar över välfärdsstatens uppgifter. Greider ser t ex. framför sig polariseringar med pensionärer som sitter på konfessionella ålderdomshem utifrån sin religiösa övertygelse. På tidningen Dagens hemsida rapporteras om detta med respons från, inte helt oväntat, den politiska motståndaren Stefan Attefall. Han menar tvärtom att det är positivt med att religiösa aktörer som får ta del av offentliga medel.

När jag funderar kring detta så ser jag att kristi kropp behöver ett förvandlat folk före det behöver en samhällsreligiös roll. Jag tror att både Greider och Attefall är, om ni ursäktar uttrycket, offer för samma politiska grundtanke. Återigen så tänker sig dessa män att kyrkan är en samhällsfunktion som antingen konkurrerar eller kompletterar det befintliga utbudet av välfärd. Det blir i grund och botten inte en diskussion om att hjälpa de sjuka och utsatta, utan hur detta skall ske, utifrån vilka premisser. I Greiders fall så blir det påtagligt hur han ser utifrån det socialistiskt ideologiska perspektivet. Och det perspektivet verkar inte gilla ”konkurrens” när det gäller vård, omsorg och välfärd i synnerhet. Lite elakt så får jag intrycket att socialismen inte vill dela på berömmet om och när det kommer.
Men i denna reflektion så är jag inte intresserad av att argumentera mot vare sig den ena eller den andra politiska åsikten. För vad som behövs är en kristen kraft som kommer underifrån, en kraft som inte är intresserad av beröm, inte bryr sig om vinster i monetära termer. En kraft som inte är intresserad av att vinna nästa politiska val. Människor som brinner för de utslagna, sjuka och fattiga. En kraft som får människor att ta hand om människor oavsett om de är muslimer, ateister och kristna.
Vi har idag svårt att tänka utanför de monetära termerna. Men i synnerhet vi kristna måste försöka komma från detta.

Det handlar inte om att tjäna på varandra. Det handlar om att tjäna varandra!

Hur tänker jag rent politiskt då? Politiker får inte hindra kristi kropp från att utföra sin uppgift i världen. Och jag ser två faror med de båda alternativen. Hos Greider ser jag en framtid där kristna inte får utföra uppgifter som är statens. Attefall’s alternativ är ett samhälle som bygger på kristna alternativt allmänreligiösa principer. Där ingen tar ansvar om det inte finns pengar och vinst med i bilden. Där man bekänner sig som troende utan att vilja bära det ansvar. Jag kommer att rösta vid nästa val, men jag kommer inte att vänta på att politiker gör sitt för att ta hand om de utslagna, fattiga och sjuka. Det lilla jag kan bidra med.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.