Religion

Det blir mer och mer tydligt hur begreppet ”religion” som samlingsbegrepp för människor som tror på något, är en meningslös och t o m farlig beteckning. Självutnämnda ”upplysare” som tar på sig uppgiften att försöka ”omvända” de bedrövliga stackare som inte insett att Marx hade rätt. Religion är inte bara ett opium för folket, det är rena rama självmordet. Dessa vise män hävdar att världen skulle vara fri från ondska om tron på en högre makt inte fått ställa till det. Missionen bedrives på olika sätt, som t ex genom förlöjligande skämt som sprids via internet. Eller så bäddas budskapet in i en film eller en tv serie, som t ex family guy där kristen tro vid ett flertal tillfällen förlöjligats. Ändamålet helgar medlen, och i den heliga demokratins, och individens allsmäktiga frihet så kan ingen stoppa dessa upplysningens tjänare.
Det som sker är att alla människor som kan betecknas som troende, genom alla tider. Buntas ihop till en formlös massa. Denna grupp får sedan stå till svars för alla ovetenskapliga, okunniga, elaka, ondskefulla dåd som någonsin har begåtts. Ett gemensamt drag är också att ingen av dessa får lägga fram argument som kan vederlägga detta. Nej, det finns inga argument som kan vederlägga sanningen dvs. Deras sanning. Om det låter som fanatism, så kanske det beror på att det är fanatism. Men det skulle dessa ”vise män” aldrig tillstå..

Vad som är viktigt att förstå, är att inte ens inom respektive religion råder koncensus kring hur tron på Gud skall gestalta sig i den enskildes liv, eller i grupp. Bland kristna finns liberala, konservativa, fundamentalister, karismatiker, kreationister, teistiska evolutionister, etc, etc… Dessa begrepp går ihop med varandra och det finns en fler varianter än de som jag tog upp här. Ibland är skillnaderna bara betoningar på olika läror eller sätt att leva. Det finns de som tror på skapelseberättelserna i moseboken bokstavligt, och det finns de som tror på den som en skapelsemyt. Det finns de som tror på att jorden är ca 8000 år, och det finns de som tror att jorden är så gammal som vetenskapen hävdar idag. Detta är inget nytt. Olika uppfattningar i tron har existerat ända sedan kyrkans födelse.

Om nu agnostikern och ateisten slår sig för bröstet och tror att den grupp de ”tror” på är en homogen grupp så bör man nog tänka till en gång till. Det ligger i den vetenskapliga naturen att ha ”fritt tänkande” och att uppmuntra den undersökande människan. Den religionsbefriade vetenskapliga världen uppfann atombomben, gasade, eller på annat sätt hade ihjäl de som trodde på Gud och inte staten och dess ledare. Men ingen som lever idag vill behöva ta ansvar för dessa nationer eller individer bara för att de råkade ha en ateistisk syn på världen.

Om vi inte förstår att ondska är en del av den mänskliga naturen så tror jag att det är den värsta av alla sagor som man kan tro på. Varje försök till att bygga ett samhälle där ondska är utrotat för att man tagit bort oönskade ideologier och religioner är i grund och botten samma som man beskyller de man censurerar.

Religion är inte roten till allt ont, men den kan utnyttjas till ont av människor som vill ont. Likaväl som scientism, ateism eller vilken annan ”ism” som helst.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.