Samsung, Apple, upphovsrätt & utveckling

Som Apple-nerd så är utslaget i den Amerikanska domstolen ett välkommet utslag. Samtidigt så diskuterade jag med min bror hur patent påverkar utvecklingen av ny teknik, och hur den eventuellt hindrar utvecklingen. Vilka regler skall gälla på en ekonomisk spelplan?

Med de argument som idag är var mans egendom så kan anspråk på ägande och upphov bli problematiskt på en känslonivå, och inte en faktisk. Dvs. den postmoderna människan anser sig ha alla rättigheter och all frihet att göra som han/hon vill. Detta tänk passar företag som gjort kopiering av befintliga tekniker till sin marknad, som hand i handske. Det vill säga att företag resonerar på samma sätt som individer gör. Och hur kan då någon hävda intellektuella rättigheter i en värld där vi ”känner” att det inte är rätt, eller att vi ”upplever” att det inte borde vara så. I synnerhet om det framstår som om det hindrar vår ”fria Vilja”. Samsung själva, i en respons till det stora nederlaget, hävdar att denna dom kommer att drabba konsumenter och deras möjlighet till valfrihet. ”…It will lead to fewer choices, less innovation, and potentially higher prices…” Responsen som Samsung hoppas på är att konsumenterna kommer att reagera negativt mot Apple som står i vägen för deras fria val! Vad kan vara värre i en liberal värld än att hindra individens fria val!

Jag menar så här: Det har alltid funnits en grupp företag som gjort pengar på att ta en befintlig teknik och framställa den i en billigare upplaga för de som inte vill betala ett premium pris. När jag växte upp så var ”made in taiwan, made in china eller made in korea” lika med billigare varianter. Dessa slapp undan genom att ta innovation från andra länder och utnyttja sin egen lagstiftning för att komma undan med kopiering. Dessa företag har idag vuxit upp och blivit accepterade storföretag. T ex har Gold Star vuxit upp och blivit LG. Men ett problem som uppstått är att de innovativa företagen inte längre har inhemsk produktion. All tillverkning har flyttats till låglöneländer. Eller länder med speciella skatteregler, som t ex Irland. Nu ställs då Syd Korea inför dilemmat att behöva bedöma den största tillverkaren i landet kontra en av deras största kunder! En fällande dom för någon av dessa blir förödande. Bästa kompromissen verkar vara att låta båda ”vinna och förlora”. Jag menar därför att den SydKoreanska domen inte kan räknas på något annat sätt än som en politisk kompromiss.

Men låt oss fundera lite fritt kring denna fråga, är patent generellt sett är ett hinder för en teknisk utveckling? Ja om man får tro Samsung och deras sätt att argumentera så är det ett hinder. De ifrågasätter just nu hela det amerikanska patentsystemet. Men det går ju faktiskt lika bra att se ett patent som ett incitament att hitta nya innovativa vägar att nå till nya oanade tekniska mål. Att se det som en utmaning att lösa problem med andra, kanske bättre sätt. Än de som nu finns. Måste utvecklingen gå via Apple’s innovationer? Och varför kan inte Samsung utveckla egen teknik? Om nu Apples teknik är den som alla vill använda, då är det väl inte mer än rätt att betala för att få vara med och dela på kakan? Det jag upplever som mest graverande är att Samsung har varit i en position att kunna ta del av Apples teknik som en partner i tillverkningen av deras produkter. Att de sedan lyckas sprida sådan FUD som får Apple att framstå som småaktiga och elaka är inte oväntat i en mediastyrd värld.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.