Bli suddig i kanterna.

Det finns flera sätt som man kan bli ”suddig i kanterna” på. Du kan t ex ha käkat för gott och för mycket under sommaren. Men det kan också vara så att stressen över att nå till den där perfekta sommarvilan har gjort dig ”suddig i kanterna”. I den moderna värld vi lever i så pratar vi i ekonomiska termer om oss själva. Vi är tillgångar och vi har sk. Win win situationer. Vi skall tjäna på allt vi gör. Varje insats skall ge en retur som gjorde det väl värt. Jag märker också hur vi ”värderar” varandra. Gärna utifrån någon form av värdeskala som t ex; mycket pengar. Eller prestigejobb. Eller fantastisk i den eller den sporten. På vissa av mina arbetsplatser blir detta värderingssätt väldigt tydligt. Och jag kan inte bara annat än sörja över att vi människor anno 2012 inte har kommit längre i vår ”humanism”. Bemötande av människor borde inte bero på värderingar av jobb, pengar eller färdigheter. Vi borde kunna bemöta medmänniskor med vänlighet och glädje oavsett vilken grupp det än är. Därmed inte sagt att vi inte kan uppskatta någons färdighet i t ex en sport, eller berömma någon för framgång i jobbet. Men rörelsen måste gå från bra till bättre, inte bra till nedvärderande. Nåväl en liten fundering så här i slutet av sommaren.

 uppdaterade inlägget med ett mera relevant årtal…

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.