Inget att säga..

Ofta kan jag känna att jag inget har att säga själv. Allt bra har redan sagts av andra. Men kanske vill Gud att jag skall vara hans språkrör för människor som inte hört det jag har hört. Får bara hoppas att orden kommer ut på rätt sätt så att det blir till välsignelse. En av de teologer som jag tycker säger mycket bra saker är Stanley Hauerwas. Idag anses han vara ”den” teologen som sätter mycket av agendan för modern teologi. När jag lärde känna Stanley så läste jag för Arne Rasmusson på Göteborgs Universitet på nittiotalet. Då var namn som Yoder och Hauerwas ganska okända. Nu är Stanley ett hushållsnamn s a s. Så om det dyker upp länkningar till Hauerwas, Yoder eller Rasmusson så är det den enkla anledningen.
Det innebär inte att jag sväljer allt de säger med hull och hår. Det går alltid att problematisera, men det lämnar jag åt läsare och lyssnare.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.