Den växande kyrkan.

Hittade en intervju med Carl-Erik Sahlberg på en finsk kyrklig sida. Självklart på svenska… Där räknar han upp de punkter som han anser ligger bakom en växande kyrka. Punkterna är så pass bra så de är väl värda att upprepa.
1. Den kyrka växer som är öppen för alla (som vill!) den är inte öppen för allt, men alla! märk skillnaden…
2. Den kyrka som bryr sig om de i nöd växer
3. Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap
4. Den kyrka som sätter Jesus i centrum växer. Vara tydlig, tänk på punkt 1.
5. Den kyrka som lever i renhet växer.
6. Den kyrka som vågar lida, det finns ett lidande kopplat till det kristna livet.
7. Den kyrka växer som söker Gud i bön
8. Den kyrka växer som är beroende av lekmän, var och en är ett vittne
9. Den kyrka växer som är beroende av Den Helige Ande, öppenhet för Guds övernaturliga ingripande.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.