Heresi som definition

Har ni tänkt på att det ibland är lättare att definiera vad man inte tror på. Snarare än vad man tror på. Den apofatiska teologin, även kallad den negativa teologin, trycker på att vi inte kan omfatta Gud i positiva termer. Vi kan bara tala om vad Gud inte är.
Den apofatiska teologin är hårt knuten till de mystika strömningarna i den kristna traditionen. Mäster Eckhart, t ex…….
Det är kanske därför inte heller konstigt att den kristna kyrkan har i många stycken, definierat sig i relation till heretiska tankar och rörelser. För som jag nämnde inledningsvis så är det ofta lättare att se när något inte stämmer i våran tro.
Vi har en tendens att med våra ”upplysta” sinnen dömma vår historia. Vi ser gärna ner på tendenser och människor som drivit läror och doktriner, speciellt de som inte uppfattas politiskt korrekta av vår samtid. Ja själva orden lära och doktrin är i våra dagar behäftade med negativitet. Vi har fått lära oss från upplysningens dagar att vi brutit med traditioner, läror och doktriner som bundit och förslavat oss tidigare i historien. Vi har gått från den ”mörka” medeltiden till den ”ljusa” nutiden.
Och i samma veva som vi gör detta, så definerar vi återigen en ”heresi”. Vi gör med andra ord samma sak som de vi sätter oss till doms över.
Vi säger: ”sån är inte jag! Det tror inte jag på…”. Precis samma som när Paulus vänder sig mot omskärelsen i den tidiga kyrkan. Eller samma som när Ireneus vände sig mot de gnostiska strömningarna.
Som kristna uppmanas vi att inte döma vår nästa. Och därför är det viktigt att denna definieringsprocess inte får bli ett fördömmande. Och kanske måste vi i större utsträckning betona det positiva. Dvs. Vad vi är i relation till det vi vill skilja oss från. För när vi dömer vår historia så dömer vi oss själva. För vi är inte mer perfekta, eller utvecklade än våra föregångare. Och vi kommer göra samma misstag, om än i annan form. Som de gjorde.
Vi har alla syndat och….
Vi behöver hitta tillbaka till de positivia delarna i vår historia.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.