Vad är en ”humanist”

Det finns ett förbund som heter ”humanisterna” och de har mycket strategiskt lagt rabarber på begreppet ”humanist” i sitt namn. Men vad är en humanist? Ja kollar man på wiki så får man fyra förslag. Och ett av dom är en som studerar humaniora. Dvs. vetenskaper som filosofi, historia, språk, litteraturvetenskap, etc.
En annan punkt är humanismen. Vilket är en idéströmning som bygger på den enskilda människans värde. Den är också hårt knuten till bildning. Förbundet som kidnappat begreppet ”humanism” är som jag uppfattar det i mångt och mycket en ”mot” och en ”för” rörelse. Humanisterna som förening är ”för” de värderingar som humanismen står för. Dvs. Den enskilda människans värde. Men de är av flera skäl, mer kända för sin ”motrörelse” mot alla former av religion och tro. Av rent praktiska skäl kommer jag inte djupdyka i alla aspekter av humanism. Men jag kan konstatera att humanism inte per definition behöver vara ateistisk. Och dessutom så vilar, som jag ser det, humanismens grund på mycket av de värderingar som infördes av de kristna i samhället. Det finns många kristna som bekänner sig som humanister, inte helt oväntat. Detta förbund som vill lägga beslag på begreppet, är inte en representant för humanism. De är representanter för sin helt egna agenda. De vill främja sina egna mål. Så när du skriver om humanism och/eller humanisterna så var noga med vad du skriver om.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.