Vilka verktyg gäller.

Hej kristen, har du funderat över varför du funderar över det du gör, s a s.

Alltså så här. Varför brottas du med en viss typ av frågeställningar, och inte en annan. Och vilka verktyg använder du när du försöker lösa dina problem? Vad jag är ute efter är det faktum att det i mångt och mycket är så att andra människor, andra grupper. Sätter agendan för vad som rör sig i ditt och mitt huvud. Inte allt, men en hel del. Detta kan för vissa låta som en sk. ”truism”. Dvs. en självklarhet. Men ändå så låter vi det ske.
Vi har politiker, massmedia och en drös lobbygrupper som alla slåss om utrymme. De babblar och bråkar och påverkar varandra och i slutändan dig och din tankevärld.
Låt mig ta ett exempel. Hade du tills för nyligen överhuvudtaget funderat över ett könsneutralt pronomen http://sv.wikipedia.org/wiki/Könsneutrala_pronomen
Dom flesta av oss hade nog inte funderat över det. Och när frågan kommer på den berömda tapeten så är det ingen som har några väl genomtänkta argument för eller emot. Det har bara de som vill införa ordet ”hen” i svenskan, de som för agendan. (Hen som förövrigt i äldre svenska är ett ord för brynsten). Nu är det inte den specifika frågan som jag är intresserad av.
Det jag tänker är att vi kristna låter vår agenda, dvs. Vad vi tänker och talar om bestämmas från andra håll än vad man själv kanske är fullt medveten om.
Verktygen som jag nämnde i början är de logiska och ibland mindre logiska, grunderna för våra och andras argument. Vi har t ex i vår ”upplysta” värld förkastat många sk. bibliska argument. Samtidigt så vilar många, till ytan, logiska argument. På en hel kedja av försanthållanden som kanske inte skulle hålla i förlängningen. Att grotta i de där kedjorna kallas av teologer och filosofer för dekonstruktion. Fundera på om du är kallad av Gud att skriva kommentarer under affekt på internetsidor, för att försvara din tro. För vem försvarar du egentligen? Dig själv och din tro, eller Gud? Varför upplever du en specifik fråga som så viktig så att du lägger ner glädje och sorg i att argumentera kring denna.
Jag upplever t ex. Att de sk. nya ateisterna driver en agenda, där de själva satt premisserna och förutsättningarna för samtalet. När vi som troende inlåter oss att försvara oss mot de påståenden som görs så ger vi i samma stund legitimitet till de verktyg som ateisterna valt som godkända.
Jag kanske är för Bartiansk i mångas ögon när jag säger att vi som kristna inte börjar i förnuftet, vi börjar i kristus. Därmed inte sagt att vi saknar förnuft. Men det vi utgår ifrån är Gud uppenbarad genom Jesus Kristus. Vi kan inte börja någon annanstans. Att godkänna ateisternas verktygslåda är att förkasta den grund som jag som troende valt att stå på. För förutsättningen i ateisten tal är att Gud inte finns. Och den förutsättningen kan inte jag gå med på.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.