κατά – en liten film

Tanken med filme är att ordet rör sig neeeer, mooooot  marken.

(prep. + gen./ack.) ned (grundbetydelse, jfr katalog, katastrof);

mot (m. gen.); i enlighet med (m. ack.)

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.