Ex cathedra

Gjorde en reflektion när jag bestämde att min hemsida/blogg inte skall ha kommentarer påslaget. Flera av de stora tidningarna har stängt av kommentarsfunktionen eftersom det har missbrukats, och för att de inte anser sig ha ekonomin att moderera inläggen.
Nu lär inte jag ha några större problem med en ofantlig mängd kommentarer (förutom spam), så det är inte anledningen. Men de gånger som jag kollar vad som sägs i kommentarsfälten så är det väldigt ofta mycket elaka och småsinta kommentarer.

Vad har detta med rubriken ”ex cathedra” att göra?

Jo jag tänkte så här; vi, protestanter i synnerhet, ondgör oss över den katolska dogmen om påvens ofelbarhet. Det ironiska är att den postmoderna människan i ganska stor utsträckning anser sig ofelbar! Har du stött på uttryck som ”rätt för mig”, ”sant för honom/henne”… Etc. Här kommer min återknytning till kommentatorerna på olika sajter. De anser sig ofelbara! Väldigt få av de som tar sig tid att kommentera har någon som helst förmåga till självkritik. Man anser sig förmer än alla andra. Sanning ligger i hur ”jag” uppfattar, känner eller ser på saken. Det finns inga andra auktoriteter som står över mig och min ”lära”. I vår ”upplysta” värld så har vi inte avvecklat påvedömmet, vi har brutit ner det i delar och fördelat auktoriten på varje individ. Är det framsteg? Undrar om Luther skulle glädja sig åt vad det blev av reformationen? Kyrkosplittring och tusentals påvar. Ironin ligger i att vi, mer än katolikerna, uttalar oss ”ex cathedra”.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.