Vår tids vulgata

I en artikel i Dagen skriver Anders Piltz något som jag anser borde beröra alla samfund och kyrkor.

”Det är katolska kyrkans önskan att de bibelöversättningar som ska användas i gudstjänsten bygger på vetenskapens grund och samtidigt är öppna för en kristen tolkning av Gamla testamentet.”
Du kan läsa hela artikeln här http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=284516


Jag efterlyser motiveringar från bibelkommissionen, som förklarar hur de tänkt när de valt form och stil. Det är naivt att tro att det skulle ske någon sorts neutral objektiv översättning. Vilka teologiska och metafysiska antaganden ligger till grund för bibelkommissionens översättning?
När jag fick min konfirmationsbibel med NT81 översättningnen, så var den full med noter, där komplicerade översättningar fick enklare förklaringar. Men det är tunt med noter i de biblar jag sett hittills.
Kan bara konstatera att språkstudier i koine grekiska och biblisk hebreiska är mer viktigt än någonsin för alla kristna. Möjligheten och förmågan att kunna läsa utan de filter som en alltmer sekulär bibelkommission vill servera. Det är nästan så att man skulle kunna dra paralleller med situationen innan Luther översatte vulgata. Vanliga lekmän undanhålls om inte alla vinklar, så åtminstone den traditionella läsningen.

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.