Orsak och verkan

”We are all victims of causality. I drink too much wine, I must take a piss. Cause and effect. Au revoir.” Merovingian, The Matrix.

Gårdagens händelse med Magnus Kahnberg tacklad medvetslös på ett fult och vårdslöst sätt måste självklart straffas. Det handlar inte bara om Sebastian Karlsson som ensam förövare som skall jagas med högafflar och snara. Det handlar om att markera vad som är okej och inte. Om du gör något elakt, ont, dumt el. dyl. Oavsett om det är meningen eller inte, oavsett om du ångrar dig eller inte. Så har din handling en konsekvens, speciellt för den som utsätts för handlingen. Då måste rimligtvis även förövaren få uppleva en konsekvens. Ånger är en god respons på en ful handling, eller ogenomtänkt ond handling. Men den gör tyvärr inte handlingen ogjord.

Samtidigt, som jag redan nämnt,  så hjälper det ingen att samla lynchmobben för att hänga den skyldige. Det finns dock en tendens i samhället i stort att, i min mening, göra förövaren till ett offer i allt för stor omfattning. Det hjälper vare sig förövare eller offret. Om samhället inte markerar gränser för vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Om inte en sport som hockey, markerar vad som är okej eller inte så kommer samma typ av handlingar att fortsätta. Om konsekvensen inte är tillräckligt stor, så kommer handlingen upprepas. Inte av samma person kanske, men av andra i liknande situationer. Även om det kan tyckas svårt så gäller det att skilja på sak och person.

Just detta gör frågan flerbottnad, för om man tittar på den större bilden så vilar det ett stort ansvar på de som anordnar matcher, de som dömer matcherna och klubbarna som deltar. Det är inte okej att en tränare försvarar en handling som är uppenbart fel. Det handlar inte om att vara illojal mot sina spelare, eller sitt lag. Det handlar om att skydda även sitt eget lag mot liknande framtida incidenter. Ett kännbart straff, inte bara för den som utför handlingen utan även fungerar som en avskräckare för framtida snesteg. De straff som utdelats tidigare i serien har uppenbarligen inte haft någon effekt. De har varit på tok för snälla, och de har kommit för sent. För visst är det ironiskt att det samma säsong som man säger sig ska bedöma tacklingar mot huvudet hårdare, så har man fler än hela förra säsongen innan vi ens hunnit halvvägs in i denna.

Du kan läsa mer här: bit.ly/s1ukfZ eller här: bit.ly/si5bda

Publicerat av

macmicke

IT-Consultant for many years. Loves creating music & media with my computer.